Pártoló tagság

A Jövő Mobilitása Szövetségébe Pártoló tagként való belépést a szövetség két tagjának ajánlásával lehet kedezményezni.  

A Jövő Mobilitása Szövetségnek pártoló tagja lehet minden olyan egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, amely a szövetséggel együttműködési megállapodást köt, melynek keretében
az egyesület alapszabályát, az abban foglalt feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi, szakmai és (az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján) anyagi támogatására anélkül, hogy rendes tagsági jogviszonyt kívánna létesíteni.

Az együttműködési megállapodást az elnökség köti meg és a közgyűlés jóváhagyó határozatával válik hatályossá. 

Amennyiben csatlakozni szeretne szövetségünkhöz, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Titkárságunkkal.